Slovník nejen U.S.Army pojmů

C

C4 - Vojenská plastická trhavina, používaná k sabotážím nebo demolicím objektů.


CA - Civil Affairs; civilní záležitosti.

Akce SOF, určené k prohloubení spolupráce místního obyvatelstva při vojenských operacích (nebo snížení rizika jejich aktivního narušování).


CBT - Combating Terrorism; zápas proti terorismu.

Akce SOF určené k předcházení nebo zamezení činnosti nepřátelských teroristických skupin, často v úzké spolupráci s bezpečnostními a diplomatickými službami. (Používá se také zkratka CT.)


CD - Counter-Drug Operations; protidrogové operace.

Akce SOF na podporu hostitelské země v boji proti pěstování, výrobě a distribuci ilegálních omamných látek.


CENTCOM - U.S. Central Command, velitelství Střed.

Sjednocené velitelství (společné všem složkám) s odpovědností za oblast Blízkého východu. CENTCOM řídilo bojovou činnost vojsk za války v Perském zálivu v roce 1991. Jeho oblast působnosti byla v roce 1999 rozšířena do střední Asie.


CINCSOC - Commander-in-Chief, U.S. Special Operations Command; vrchní velitel velitelství zvláštních operací.

Zpravidla armádní (čtyřhvězdičkový) generál s rozsáhlými bojovými zkušenostmi z útvarů výsadkových vojsk, rangerů a zvláštních vojsk.


COA - Course of Action; průběh akce.

Ústní nebo písemné hlášení, které systematicky a logicky shrnuje různé možnosti, kterými může velitel dosáhnout stanoveného cíle. Jedna z klíčových činností, které dobrý štábní důstojník dělá pro svého velitele, je usnadnění jeho rozhodování pomocí jasně formulovaných COA - v ideálním případě nepředkládá více než tři možnosti.


Combat Talon - Dopravní letoun Lockheed MC-130, vybavený pro dopravní akce zvláštního určení.

Tyto stroje podléhají AFSOC (viz heslo).


CONOPS - Concept of Operations; koncept operací.

Stručný popis postupu při plnění úkolu. Odráží velitelovy plány, záměry a představy o budoucím vývoji konkrétní operace.


CONUS - Continental United States; kontinentální Spojené státy.

Ve vojenském žargonu termín pro souvislé území osmačtyřiceti států. Protikladem je zámoří nebo „střeliště".


CP - Counter-Proliferation; protirozšiřovací (akce).

Jeden z hlavních úkolů zvláštních vojsk, zaměřený na zabránění potenciálním protivníkům v získání nebo vývoji zbraní hromadného ničení (jaderných, chemických, biologických nebo radiologických).


CRD - Chemical Reconnaissance Detachments; odřady chemického průzkumu.

Malé armádní jednotky s ochrannými prostředky a detektory, cvičené v rychlém vyhodnocení zamořených oblastí. Podléhají přímo velitelství zvláštních vojsk.


CS - Coalition Support; spojenecká podpora.

Akce zvláštních vojsk na pomoc spojeneckým zemím zpravidla v podobě výcviku, společných manévrů nebo „vojenské diplomacie".


CSAR - Combat Search and Rescue; bojová pátrací a záchranná činnost.

Akce zvláštních vojsk na vypátrání a vyzvednutí vlastních sil nebo sestřelených letců na nepřátelském území.


CSEL - Combat Survivor Evader Locator; lokátor přeživšího a uniknuvšího v boji.

Přístroj PRQ-7 - miniaturní kódovaný radiomaják ve výstroji leteckých osádek, umožňující pátracím a záchranným skupinám se zvláštním přijímačem spolehlivě lokalizovat a ověřit totožnost zbloudilých nebo sestřelených osob. Konečný termín zavedení byl po hanebně dlouhém vývoji stanoven kolem roku 2001.


CST - Close Support Team; skupina přímé podpory.

Oddíl zvláštních vojsk, vybavený a vycvičený jako pozemní návodčí pro zaměřování cílů a navádění bitevních letounů.


CTF - Commander Task Force; velitel, bojový odřad

(někdy se v řeči zkomoluje na Commander's Task Force, velitelův bojový odřad). Součást smíšeného bojového uskupení (JTF, Joint Task Force) s ustanoveným velitelem. CTF je zpravidla dočasný, může mít libovolnou velikost, sestavuje se pro konkrétní úkol a čísluje se v desítkovém kódu podle konvence námořnictva, např. CTF 958.1.2.
 

Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky