Slovník nejen U.S.Army pojmů

F

FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; revoluční ozbrojené síly Kolumbie.

Původně levicové partyzánské uskupení, které se rychle vyvinulo v mezinárodní narkoteroristický podnik.


FID - Foreign Internal Defense; vnitřní obrana v zahraničí.

Akce zvláštních vojsk zaměřené na posílení bezpečnostních složek spřátelených zemí. Zpravidla vyžadují značnou kulturní citlivost a bývají spojeny s etickým rizikem spoluviny na porušování lidských práv.


FLIR - Forward-Looking Infrared; vpřed hledící infračervený (hledáček).

Elektrooptické čidlo, vytvářející obraz na základě drobných teplotních rozdílů místo vyzařovaného či odraženého světla. Umožňuje přesnou navigaci a zaměřování cílů v noci nebo v nepříznivém počasí.


FOB - Forward Operating Base; předsunutá základna.


Force Protection - Ochrana sil.

Všeobjímající pojem pro opatření pro předcházení teroristickým útokům na americké síly a prostředky, zahrnující zabránění přístupu a kontrolu osob, omezení činnosti mimo základnu, střežení perimetru a stavební úpravy směřující k zodolnění objektů proti účinkům tlakové vlny a střepin (například stavba nových budov bez venkovních oken).
 

Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky