Slovník nejen U.S.Army pojmů

H

 

HA - Humanitarian Assistance; humanitární pomoc.

Akce zvláštních vojsk na podporu záchranných operací při přírodních pohromách, krizích s velkým počtem uprchlíků nebo jiných hromadných katastrofách.


HAHO - High Altitude, High Opening; velká výška, vysoké otevírání.

Speciální technika seskoku s řiditelným padákem z výšek nad 9000 m. Umožňuje doklouzat až 50 km od bodu vysazení.


HALO - High Altitude, Low Opening; velká výška, nízké otevírání.

Obtížná technika seskoku s dlouhým volným pádem s kyslíkovým dýchacím přístrojem. Použitelná k vysazení odřadů zvláštních vojsk na zakázané území.
HD - Humanitarian Demining; humanitární odminování.

Akce zvláštních vojsk na pomoc spřáteleným zemím při bezpečném vyhledávání a zneškodňování pozemních min a nebezpečné nevybuchlé munice. Zpravidla spoléhají na jednoduchý výcvik a ruční postupy spíše než na supermoderní vybavení.


HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle; mnohoúčelové kolové vozidlo s vysokou průchodivostí. Přezdívané „Hummer". Robustní lehký nákladní vůz 4x4, který nahradil proslulý džíp. Vyrábí se v mnoha verzích (sanitka, velitelské vozidlo, nosič výzbroje) a je ve velkém počtu zaveden u všech složek amerických ozbrojených sil.


Hodnosti - Stupnice hodností v amerických pozemních silách a odpovídající hodnosti AČR:
E-0 Private (PVT) - vojín
E-1 Private First Class (PFC) - svobodník
E-2 Corporal (CPL) - desátník
E-3 Sergeant (SGT) - četař
E-4 Staff Sergeant (SSG) - rotný
E-5 Sergeant First Class (SFC) - rotmistr
E-6 Master Sergeant (MSG) - nadrotmistr
E-7 First Sergeant (1SG) - štábní rotmistr
E-8 Command Sergeant Major (CSM) - nemá ekvivalent, použita hodnost šikovatel
E-9 Sergeant Major of the Army (SGM) - nemá ekvivalent, jde spíše o štábní funkci
Warrant Officer First Class (WO1) - podpraporčík
Chief Warrant Officer Second Class (W02) - praporčík
Chief Warrant Officer Third Class (W03) - nadpraporčík
O-1 Second Lieutenant (2LT) - podporučík
O-2 First Lieutenant (1LT) - nadporučík
O-3 Captain (CPT) - kapitán
O-4 Major (MAJ) - major
O-5 Lieutenant Colonel (LTC) - podplukovník
O-6 Colonel (COL) - plukovník
O-7 Brigadier General (BG) - brigádní generál
O-8 Major General (MG) - generálmajor
O-9 Lieutenant General (LTG) - generálporučík
0-10 General (GEN) - armádní generál
 

Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky