Slovník nejen U.S.Army pojmů

I

IDP - Internally Displaced Persons; vnitřní vysídlenci.

Ve vojenském žargonu termín pro „uprchlíky".


IO - Information Operations; informační operace.

Veškeré akce (zvláštních vojsk i jiných složek) určené k narušení činnosti nepřátelských informačních systémů, počítačů a řídicích sítí, zanášením rušivých programů, šířením klamných informací, fyzickým ničením a jinými prostředky.


ISOFAC - Isolation Facility; izolační zařízení.

Kasárna nebo tábor k izolaci vojáků před akcí zvláštních vojsk, jednak kvůli mentální přípravě, jednak kvůli utajení.

 

Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky