Slovník nejen U.S.Army pojmů

M

 

M4 Carbine - Lehká verze standardní samočinné pušky M16 se zkrácenou hlavní.


MBITR - Multiband Intra-Team Radio; vícepásmová radiostanice pro spojení uvnitř skupiny.

Nový spojovací systém zabezpečeného hlasového a datového přenosu ve VKV a UKV pásmu v AM nebo FM režimu.


MERC - Mobility Enhancing Ration Components; potravinové složky podporující pohyblivost.

Nová řada kompaktních a velmi trvanlivých potravinových dávek, připomínajících sušenky, navržených pro rychlou konzumaci a příznivý ohlas u vojsk.


METL - Mission Essential Task List; seznam rozhodujících úkolů akce.

Velmi podrobný seznam „co dělat" během vojenské operace. Zahrnuje kritéria úspěchu a odhady rizik. Používá se hlavně na cvičeních.


MEU(SOC) - Marine Expeditionary Unit (Special Operations Capable); expediční jednotka námořní pěchoty zvláštního určení (doslova schopná zvláštních operací).

Uskupení námořní pěchoty v síle praporu, zahrnující pozemní i letecké bojové jednotky. Zpravidla se nasazuje v rámci trojlodního obojživelného hotovostního svazu U.S. Navy (ARG, Amphibious Ready Group).


MILES - Multiple Integrated Laser Exercise System; mnohočetný integrovaný laserový cvičný systém.

Cvičný simulátor využívající zraku neškodné laserové vysílače na zbraních a detektory laserového záření na výstroji jednotlivců nebo na cílových vozidlech. Podobá se komerčním laserovým bojovým hrám, ale je výkonnější a bere se vážněji, zejména pokud vás zařadí mezi „ztráty".


MPIM - MultiPurpose Infantry Munition; víceúčelová pěchotní munice.

Jednorázové ruční vypouštěcí zařízení, vyvinuté jako pěchotní prostředek proti tankům a opevněním na vzdálenost do 500 m. Plánované zavedeni do výzbroje v roce 2002.
Mírové operace Akce zvláštních vojsk při dohlížení na udržení míru nebo podpora operací na prosazení míru.


MOLLE - Modular Lightweight Load-carrying Equipment, Individual; modulární lehký nosný postroj jednotlivce.

Řemení zavedené u námořní pěchoty jako náhrada systému ALICE. Plánuje se jeho zavedení u zvláštních vojsk.


MOS - Military Occupational Specialty; vojenská profesní specializace.

Alfanumerický kód (dvě nebo tři číslice a jedno písmeno) pro označení hlavních kategorií vojenských odborností. MOS zvláštních vojsk tvoří řadu s dvojčíslím 18. Zhruba odpovídá našemu CVO (číslo vojenské odbornosti).


MOUT - Military Operations in Urban Terrain; vojenské operace v městském terénu.

Ve vojenském žargonu termín pro „pouliční boje" - jedna z nejnáročnějších taktických situací, zejména pro vojenskou jednotku, která se chce vyhnout obětem na životech a zničení městské infrastruktury.


MRC - Major Regional Contingency; významná nečekaná událost místního rozsahu.

Ve vojenském žargonu termín pro válku proti regionální mocnosti jako Irák nebo Severní Korea.


MRE - Meals Ready to Eat; pokrm připravený k jídlu.

Standardní americké vojenské polní potravinové dávky. Vyskytují se zhruba v tuctu různých kombinací, dají se dlouhodobě skladovat a jíst bez vaření. Poskytují spoustu kalorií a živin, ale také množství nejedlého plastového a papírového odpadu.


MSS - Mission Support Site; podpůrné místo akce.

Bezpečný úkryt odřadu zvláštních vojsk během akce. Měl by být dobře maskovaný, ale umístěný poblíž zdroje pitné vody.


Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky