Slovník nejen U.S.Army pojmů

O

 

 

O/C - Observer/Controller; pozorovatel/řídící.

Vyšší funkcionáři, kteří dohlížejí, zaznamenávají a hodnotí průběh cvičení. Mohou také odpovídat za bezpečnost na střelnici.


ODA - Operational Detachment Alpha; bojový odřad Alfa (dříve nazývaný A-Team).

Dvanáctičlenná jednotka zvláštních vojsk armády, s různě zaměřenými specialisty s bojovým, jazykovým, ženijním, zdravotnickým a spojařským výcvikem. Zhruba odpovídá četě a normálně jí velí kapitán (O-3).


ODB - Operational Detachment Bravo; bojový odřad Bravo.

Velitelská jednotka roty zvláštních vojsk, způsobilá řídit několik ODA v poli.


OPFOR - Opposing Force; protivník.

Jednotky, které při vojenských cvičeních sehrávají roli nepřítele. Mohou být cvičeny v doktríně a taktice nepřítele. Jsou vyzbrojeny skutečnou nebo simulovanou nepřátelskou technikou. Mívají fiktivní odznaky, aby se žádná skutečná země necítila dotčena.


OPSEC - Operational Security; operační bezpečnost.

Souhrn veškerých opatření k předcházení prozrazení operací, plánů, sil a prostředků nepříteli. Sahají od prostého „Bez komentáře" až po složité a důmyslné dezinformační plány.


Optempo - Operational tempo; operační tempo.

Měřítko zatížení vojenské jednotky, zpravidla počet dní v roce, kdy je nasazena mimo svou domovskou základnu.


OSS - Office of Strategic Services; Úřad strategických služeb.

„Krycí" název společného velitelství při americkém ministerstvu války, zřízeného ke koordinaci zvláštních operací v týlu nepřítele. Veteráni OSS sehráli klíčovou roli v poválečném společenství zpravodajských služeb.


Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky