Slovník nejen U.S.Army pojmů

S

 

S-3 - „Operations Officer" čili „OpsO"; operační důstojník.

Štábní důstojník odpovídající za splnění velitelových záměrů přípravou rozkazů, řízením zdrojů, koordinací činnosti v čase a prostoru, a obecně usnadňující svému veliteli život předvídáním jeho požadavků.


SA - Security Assistance; bezpečnostní pomoc.

Kongresem schválené programy výcviku a podpory zemí, do kterých směřuje americká vojenská technika.


SA/MTT - Security Assistance/Mobile Training Team; bezpečnostní pomoc/pohyblivý výcvikový odřad.

Vytváří se pro výcvik bezpečnostních složek spřátelené země v určitých dovednostech nebo pro zajištění bezpečnosti významných osob na místě.


Saber Radio - Přenosná radiostanice Motorola PRC-126; podle tvaru se jí také říká „cihla".

Oblíbená u vojenských a policejních složek na celém světě. Dosah až 10 km.


SAW - Squad Automatic Weapon; samočinná zbraň družstva.

Lehký kulomet M249 belgické konstrukce, střílející stejným 5,56mm nábojem jako karabina M4 a puška M16.


SCUBA - Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; soběstačný podvodní dýchací přístroj.

Akvalung. Skládá se z tlakových lahví, ventilů, regulátoru („automatika") a náústku. Vynalezl jej počátkem čtyřicátých let kapitán francouzského námořnictva Jacques-Yves Cousteau.


SCUD - Název v kódu NATO rozšířené balistické rakety krátkého doletu sovětské konstrukce, zavedené původně v roce 1965. Jsou zastaralé a nepřesné, ale dosud se vyrábějí jejich kopie a verze v Číně, Íránu, Severní Koreji a dalších státech.


SERE - Survival, Evasion, Resistance, and Escape; přežití, útěk, odpor a únik.

Mimořádně tvrdý výcvikový kurz, který má připravit vojáky na zajetí. Údajně jeden z mála výcvikových programů v amerických ozbrojených silách, kde jsou vojáci systematicky vystavováni skutečnému fyzickému a psychickému týrání.


SFAS - Special Forces Assessment and Selection; hodnocení a výběr pro zvláštní vojska.

Tělesně i duševně náročný vstupní kurz, sloužící k výběru vhodných uchazečů pro další výcvik.


SFG - Special Forces Group; skupina zvláštních vojsk.

Zhruba odpovídá pluku. Útvar o třech malých praporech s podpůrnými jednotkami, počátkem roku 2000 bylo pět SFG u pravidelné armády a dvě u Národní gardy, každá s vymezenou zeměpisnou působností.


SMRS - Special Mission Radio System; rádiový systém pro zvláštní úkoly.

Přenosný terminál PRC-137F pro družicové spojení se zabudovaným šifrováním hlasového i datového provozu.


SOCCE - Special Operations Command and Control Element; součást pro velení a řízení zvláštních operací. „Buňka" z několika málo důstojníků a technických specialistů, zřízená u velitelství smíšeného bojového uskupení (JTF) pro koordinaci zvláštních operací v rámci celkového bojového rozkazu vrchního velitele (CINC).


SOCCENT - Special Operations Component of U.S. Central Command; složka zvláštních operací u Velitelství Střed. Velitelství v čele s brigádním generálem (v operaci Pouštní štít/bouře to však byl plukovník), odpovídá za zvláštní operace v oblasti Blízkého východu a střední Asie. Jádro jeho sil a prostředků tvoří 5. SFG.


SOCEUR - Special Operations Component of U.S. European Command; složka zvláštních operací u Velitelství amerických sil v Evropě.

Zahrnuje 10. SFG. Zaměřuje se na Balkán a východní Evropu.


SOCKOR - Special Operations Command, U.S. Forces Korea; velitelství zvláštních operací u Velitelství amerických vojsk v Koreji.

V čele s brigádním generálem. Přímo v zemi nemá žádné větší jednotky, ale může být rychle posíleno z Okinawy a dalších míst.


SOCOM - U.S. Special Operations Command; Velitelství zvláštních vojsk.

Sjednocené velitelství se sídlem na letecké základně MacDill AFB v Tampě na Floridě. Odpovídá za výcvik, výzbroj, vybavení a doktrínu vojsk zvláštního určení (SOF).


SOCPAC - Special Operations Component of U.S. Pacific Command; složka zvláštních operací u Tichomořského velitelství. Sídlí na Havaji, zaměřuje se na východní a jihovýchodní Asii. Zahrnuje 1. a 19. SFG.


SOCSOUTH - Special Operations Component of U.S. Southern Command; složka zvláštních operací u Velitelství Jih. Zahrnuje 7. SFG. Zaměřuje se na protidrogové akce, působení v tropické džungli a kultury Latinské Ameriky.


SOF - Special Operations Forces; vojska zvláštního určení.

Společný pojem pro armádní, námořní, letecké a společné útvary podřízené Velitelství zvláštních operací (SOCOM).


SR - Special Reconnaissance; zvláštní průzkum.

Tradiční činnost zvláštních vojsk, vyžadující utajený (skryrý a zpravidla popíraný) průzkum a pozorování na „zakázaném území" (v týlu protivníka).


Stosstruppen - Německy „úderné jednotky" - zvláštní jednotky vytvořené v roce 1917 na základě myšlenek nepříliš vysoce postaveného důstojníka jménem Hutier. Cvičené v prosakování na nepřátelské území obcházením opěrných bodů. Vyzbrojené vysokým podílem lehkých samočinných zbraní.


Střeliště - V originále Downrange - v armádním slangu „nebezpečná akce v zámoří" - tento termín se původně používal pro prostory ostrých střeleb, později jej převzaly skupiny pyrotechnického průzkumu a další specialisté se zvlášť nebezpečnou náplní činnosti.


SUV - Sport Utility Vehicle; sportovně užitkové vozidlo.

Oblíbený druh lehkého terénního vozu, přednostně používaný jako vozidlo najaté příslušníky zvláštních vojsk v zámoří.


SVD - Snajperskaja vintovka Dragunova.

Slavná sovětská odstřelovací puška, střílející výkonným 7,62mm nábojem. Kope jako mezek. Vyráběla se v obrovských počtech, nemá přesnost a dostřel moderních odstřelovacích pušek. (Autor trochu přehání. Náboj 7, 62x54R je výkonově srovnatelný s nábojem .308 Winchester (7, 62x51 NATO) a slabší než náboj 30-06 Sprinqfield (7,62x63), který američtí odstřelovači s oblibou používali ještě ve Vietnamu - o nekterých moderních nábojích ani nemluvě. Rovněž zpětný ráz samonabíjecího dragunova je menší než u opakovačky se shodným nábojem. - Pozn. překl.)


Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky