Slovník nejen U.S.Army pojmů

T

 

T-Rations - Předvařená jídla balená na velkých hliníkových tácech, určená pro vojska ubytovaná v kasárnách, kde je možné hromadné stravování.


TEL - Transporter Erector Launcher; přepravní, vztyčovací a vypouštěcí zařízení.

Velký nákladní automobil, často se zvýšenou průchodivostí, vybavený takřka vším nezbytným pro přepravu, přípravu, zaměření a vypuštění rakety, zpravidla balistické řízené střely krátkého doletu, jako je ruský SCUD. (Americké ozbrojené síly jsou posedlé honbou na SCUDy, čímž se dost neúčinně zabývaly za války v Zálivu.)


TFR - Terrain Following Radar; radar pro sledování terénu, mapovací radar.

Specializované čidlo, zpravidla propojené se samočinným systémem řízení letu, umožňující letadlu poměrně bezpečný let v noci a/nebo za špatného počasí v mimořádně malé výšce, a tudíž s nízkým rizikem odhalení.


Title 10 - Ustanovení amerického federálního zákoníku, pojednávající o organizaci národní obrany.

Stanovuje způsob schvalování a financování amerických vojenských operací. Zakazuje nasazovat ženy do „bojových" funkcí.


TRANSCOM - U.S. Transportation Command; Velitelství vojenské dopravy.

Sjednocené velitelství zahrnující Velitelství vzdušné dopravy (Air Mobility Command) letectva, Vojenskou námořní dopravní službu (Military Sea Transportation Service) námořnictva a Velitelství vojenské pozemní dopravy (Military Traffic Management Command) armády (železniční a automobilní).

 

Převzato z knihy Tom Clancy: Zvláštní jednotky