ramecek
hlavicka
ramecek
ramecek

O nás


Klub vojenské historie 10th Mountain Division Bánov byl založen 23. dubna 2004 několika zájemci o novodobé vojenství. Jako KVH byl registrován 30. září téhož roku.
Útvar je reenactingovou jednotkou lehké pěchoty americké armády 10th Mountain Division z období let 1993 až 1995.
Reenacting lze definovat jako maximálně věrohodné napodobování zvoleného vzoru v určitém časovém období. Cílem reenactingových jednotek je přiblížit se co možná nejvíce výstrojí, výzbrojí, znalostmi a dovednostmi své předloze, čehož se snažíme dosáhnout i my.

Náplní činnosti je simulace jednotky lehké pěchoty Armády Spojených Států, která je však oproti běžným pěchotním útvarům výjimečná svým původně vysokohorským zaměřením.
Shromažďujeme všechny dostupné informace o své předloze a na základě těchto podkladů si pořizujeme odpovídající prvky výstroje a výzbroje. Zaměřujeme se na výuku vojenských znalostí a dovedností, fyzickou připravenost a celkové zvyšování svých vojenských schopností.

V rámci své činnosti pořádáme výcviky pro rekruty vlastní i pro příslušníky jednotek obdobného zaměření a účastníme se simulací bojových operací, z nichž některé sami organizujeme.
Mezi naše další aktivity, teď již nebojového charakteru, patří dálkové pochody různým, i vysokohorským terénem, organizace prezentačních akcí pro veřejnost, výpomoc s realizací programů na dětských táborech. V neposlední řadě jsme se účastnili přípravy programů pro handicapované a aktivit v rámci dětských dnů.
Nedávno do náplně činnosti přibyly ceremonie v podobě čestných stráží při pietních aktech, výročích a oslavách.

V současnosti disponujeme počtem vojáků do dvou družstev. Jednotka je oficiálně řazena k městu Bánov v katastru Uherský Brod, nicméně členové pochází ze Slavičína, Luhačovic, Zlína, Uherského Hradiště, Kyjova a jim přilehlých měst.


O USAREURu (cz)

Na jaře roku 2006 se jednotka stala jedním ze zakladatelů USAREUR (cz).

USAREUR je Army Service Component Command (ASCC), přiřazený k United States European Command (USEUCOM) a zajišťuje dohled a řízení armádních operací v EUCOM oblasti zodpovědnosti.

USAREUR (cz) je celorepublikovou asociací amerických reenactingových jednotek, která vytváří jednotná pravidla pro hodnostní růst, ukládá normativní požadavky na základní výcvik rekrutů, určuje podmínky pro získávání specializací, udělování vyznamenání a podobně.
V rámci organizace existuje několik štábních oddělení, z nichž nejdůležitější, osobní oddělení G1, přijímá žádosti jednotlivých jednotek různého charakteru, vše výše zmíněné schvaluje či zamítá a dohlíží na dodržování stanovených podmínek. Nově od letošního roku práci ulehčuje elektronická databáze MHRS.
Tím vším USAREUR (cz) simuluje vrchní velení členským jednotkám a dopomáhá sjednocení v rámci bojové i nebojové spolupráce.

ramecek
Copyright © 10th Mountain Division KVH | Design by Mich@el, Web by Codel
ramecek
ramecek
ramecek
USAREUR(cz)

ramecek