ramecek
hlavicka
ramecek
ramecek

Akce


  BASIC COMBAT TRAINING (CL3-09) 2009  -  17.07.2009  
Název akce: BASIC COMBAT TRAINING (CL3-09) 2009
Datum konání: Od: 17.07.2009      Do: 25.07.2009
Místo konání: kasárna Slavičín
Typ akce: Výcviková
 
Zpráva: Pro dny 17. - 25. 7. bylo plánováno uskutečnění Basic Combat Trainingu (CL3-09). Kurz po necelých 30 hodinách konání na vlastní žádost předčasně ukončilo 75 % uchazečů. Zbylý počet rekrutů, který byl ochoten v BCT pokračovat, nebyl dostatečný pro bezproblémový průběh kurzu, který byl tímto oficiálně zrušen.

Nikoliv náročností kurzu, nýbrž malou odhodlaností, slabou motivací, leností většiny uchazečů, nulovým týmovým duchem a nedomyšlením důsledků bylo způsobeno, že zbylí frekventanti musí vyčkat minimálně další rok, než se naplní nová třída rekrutů, než absolvují BCT v plném rozsahu a teprve tím budou plnoprávně zařazení na svá systematizovaná místa v jednotce.

Kurz není koncipován jako vyřazovací. Je vytvořen tak, aby jej absolvoval úplně každý, kdo se snaží a kdo skutečně chce.

Uchazeči si však musí uvědomit jednu věc, a to že nic není zadarmo.
O absolvování Basic Combat Trainingu Desáté horské divize to platí desetinásobně.

Fotografie nebudou zveřejněny.
Basic Combat Training trvá 10 dní. Jedná se o základní výcvik jednotlivce, který transformuje civilistu ve vojáka. Zahrnuje přednášky, školení a praktický nácvik předepsaných základních témat. Systematicky a vyváženou teoretickou i praktickou cestou poskytuje a rozšiřuje základní znalosti a dovednosti esenciální pro rekrutovo bezproblémové začlenění a další setrvání v jednotce. Mimo to zvyšuje disciplinovanost, psychickou a fyzickou odolnost jedinců.

Každá jednotka, která je členem organizace USAREUR (cz), nebo se o členství uchází, je povinna zajistit, aby její příslušníci absolvovali BCT v předepsané kvalitě. BCT pořádané 10th Mountain Division tyto podmínky splňuje.

Více informací viz UR 214-1 v sekci Dokumenty.
 
Zprávu napsal: SGT Zeman, Ondřej

ramecek
Copyright © 10th Mountain Division KVH | Design by Mich@el, Web by Codel
ramecek
ramecek
ramecek
USAREUR(cz)

ramecek